.

Historie obce


Obec střední velikosti při jižní hranici okresu se nachází na horním toku řeky Jičínky, na úpatí stejnojmenných Veřovických vrchů, které jsou součástí západního výběžku Moravskoslezských Beskyd. Obec leží asi 8 km západně od Frenštátu pod Radhoštěm, v délce 3 km podél státní silnice II. třídy, s číslem 483. Veřovice vznikly asi koncem 13. století (nejstarší dochovaná zmínka je z roku 1411), jako typická kolonizační lesní a lánová ves na pozemcích, patřících ke hradu Štramberku. Osadníci byli patrně českého původu a vesnice si celá staletí uchovala takřka čistě český ráz.

Katolická fara zanikla ve druhé polovině 16. století, kdy v obci převážili čeští bratři. Po získání novojičínsko-štramberského panství jezuity, dochází k rekatolizaci a roku 1790 je fara obnovena. Na místě dřevěného kostelíka z roku 1784 byl v roce 1854 postaven velký zděný novorenesanční chrám Nanebevzetí Panny Marie.

Ve vsi byly dva mlýny, pila, výrobny lihovin a kamenolom, přechodně i výroba cementového zboží. Obyvatelé se živili převážně zemědělstvím, v lese či v okolních lomech. Roku 1792 byla v obci Veřovice poprvé postavena samostatná školní budova. Jednotřídní škola se v dalších obdobích postupně rozšiřovala a v letech 1876 - 1877 byla nahrazena novou školní budovou. V obci je rovněž železniční stanice, kudy prochází podbeskydská železniční trať Kojetín - Ostrava (postavena roku 1888) a vychází odtud zároveň spojovací železnice Veřovice - Studénka (1896).

Popis znaku

V zeleném štítě stříbrná ovce, držící zlatou motyku.

Současnost

Rozloha katastru obce činí 1656 ha, hospodářskou půdu tvoří především lesy (787 ha), zatímco pole jen 478 ha a zbytek zejména pastviny. Počet obyvatel nikdy nepřesáhl 2 tisíce, v současnosti má obec 1959 obyvatel. Počet žáků základní školy činí 237 a mateřské školy 50 dětí. V obci se dále nachází kulturní dům a zdravotní středisko, pošta, hasičárna, Rodinná družstevní záložna, 6 potravinářských prodejen, 2 průmyslové prodejny, 4 restaurace. Své služby poskytují 2 kadeřnictví, pedikura-manikura, rekondiční masáže, suché uhličité zábaly BIOTHERIK. Z významnějších firem, které působí v obci, jsou fa ALVE, spol. s r.o. - výroba hliníkových žebříků, AB KOVOLIS - výroba nástrojů, LARBETT, spol. s r.o. - výroba a prodej betonového zboží, SITEX - potisk autoplachet, sítotisk, rozmnožování, kopírování, Dřevomax s.r.o. - zpracování dřeva, Výroba pletiva, LUČINA s.r.o. - zemědělské sdružení, pěstitelská pálenice, lyžařská chata s ubytováním.

V obci působí tyto spolky a organizace

  • Lyžařský klub Veřovice
  • Kynologický klub Veřovice
  • Fotbalový oddíl AFC Veřovice
  • hasiči
  • zahrádkáři
  • včelaři
  • myslivci
  • Klub katolické mládeže
  • Klub důchodců
  • Orel

Blízké akce

Lichnovský amatérský běh PePa

Dne 29.06.2019

Místo: Lichnov u kostela

Seminář : Finanční gramotnost pro veřejnost

Dne 22.05.2019

Místo: Dům kultury Frenštát p.R. od 16,00 hodin

Závod pro každého majitele psa

Dne 01.05.2019

Místo: Kynologický klub Veřovice

Novinky na webu

Nově přidané fotografie

Oficiální internetová prezentace obce Veřovice, Vytvořil Webtechgroup.cz | Prohlášení o přístupnosti