.

Důležitá upozornění pro občany - Stavba: „Kanalizace a ČOV v obci Veřovice“!!!

Vážení a milí spoluobčané, prosím Vás, dbejte na bezpečnost osob a dětí poblíž staveniště. Dodržujte pokyny, které budou stanoveny vždy při prováděných pracích (nevstupovat, hrozí pád, silnice uzavřena, silnice neprůjezdná, objížďka, slepá ulice,...)!!! Při stavbě se budou v obci pohybovat velká dopravní vozidla, výkopová a manipulační technika, těžké stroje. Ještě jednou - DBEJTE NA ZVÝŠENOU BEZPEČNOST OSOB A HLAVNĚ DĚTÍ v blízkosti stavby!!! Prosím Vás nepodceňujte toto upozornění. Nejcennější na světě co máme, je zdraví!!! Děkuji. Neustále budete informováni, kde a jak budou probíhat stavební práce, kde budou dopravní uzavírky, kde bude omezený provoz, kde bude nutno dbát na zvýšenou bezpečnost osob a dětí poblíž staveniště. Tímto Vás chci požádat a vyzvat Vás občany, abyste mne při jakémkoliv problému, nejasnostech v technických záležitostech, sporech majetkoprávních, při poškození Vašich majetků a dalších problémech, neprodleně informovali. Jsem tady od toho, abych s Vámi řešil vše přímo na místě u daného problému při této stavbě. Spokojený občan je občan spokojený.

Předběžný harmonogram výstavby na období duben, květen, červen 2019-2020
Úsek od čistírny odpadních vod na malou stranu za Restaurací Dolní Dvůr směrem do „cigánské ulice“ až po „Grozmannův most“. Dalším úsekem bude ulička pod nákupním střediskem směrem od rodiny Zapletalů č.p. 116 kolem řadových domků až k rodinnému domu Ing. Břetislava Piteráka. Dále úzká ulička pod a za nákupním střediskem až po bytovku č.p. 521. Dalším úsekem budou uličky za železničním mostem pod restaurací u Američana směrem vlevo od železničního mostu do obou dvou uliček a dále se bude postupovat v uličce směrem do kolonie a následně se budou práce posouvat po malé straně kolem potoka až po Lacinovo území. Dalším úsekem, kde budou probíhat stavební a výkopové práce na stavbě: „Kanalizace a ČOV v obci Veřovice“, bude slepá ulice naproti bývalého objektu SITEX směrem k panu Mikulenkovi Rostislavovi č.p. 136, dále k rodině Markových č.p. 163 a na druhou stranu uličky směrem k rodině Görigových č.p. 468 a v neposlední řadě práce budou probíhat na stavbě čističky odpadních vod, která se nachází při výjezdu z obce Veřovice směrem na Mořkov vpravo pod Pěstitelskou pálenicí a sadem švestek. Další krátké uličky, kde budou probíhat stavební práce, budou ulička u č. p. 433 p. Pavel Buček a č.p. 636 rodina Jurákova, č.p. 338 a č.p. 423, dále ulička u č.p. 612 rodina Zagórova, č.p. 189 rodina Gerykova a č.p. 5 rodina Vysocká a dále ulička u č.p. 634 Křížek Pavel, č.p. 307 Křížek Luděk, č.p. 331 Zdeněk Matúš. Od 1.4.2019 do 30.11.2019 budou stavební práce také probíhat v hlavní krajské komunikaci č. II/483 a II/480, a to přesněji úseky u č.p. 209 rodina Plucnarova směrem k železničnímu přejezdu směrem na propecia Frenštát pod Radhoštěm cca délka 400 m, dále úsekem od nového obecního úřadu směrem na horní konec až po nákupní středisko cca v délce 1 km, dále úsekem od nového obecního úřadu č.p. 670 až po starý obecní úřad (katolický dům č.p. 70) v délce cca 300 m a posledním úsekem bude úsek u dolní křižovatky u Restaurace Dolní dvůr směrem na Ženklavu v délce cca 100 m.
Jestli nebudeme spolupracovat všichni společně, tuto akci bude těžké zvládnout!
Děkuji všem za pochopení a jsem připraven jakýkoliv problém s Vámi řešit přímo na stavbě v terénu.

Martin Fojtík, starosta obce

Blízké akce

Lichnovský amatérský běh PePa

Dne 29.06.2019

Místo: Lichnov u kostela

Seminář : Finanční gramotnost pro veřejnost

Dne 22.05.2019

Místo: Dům kultury Frenštát p.R. od 16,00 hodin

Závod pro každého majitele psa

Dne 01.05.2019

Místo: Kynologický klub Veřovice

Novinky na webu

Nově přidané fotografie

Oficiální internetová prezentace obce Veřovice, Vytvořil Webtechgroup.cz | Prohlášení o přístupnosti