.

Informace o konání 7.zasedání ZO

Obecní úřad Veřovice v souladu s ustanovením § 93, odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění, informuje o konání 7. zasedání Zastupitelstva obce Veřovice, svolaného starostou obce Martinem Fojtíkem v souladu s § 92 odst. 1 zákona o obcích. Místo konání: Kulturní dům ve Veřovicích, přísálí Termín konání: úterý 16. dubna 2019 od 17,00 hodin Smrtovnice Osmrtnice

Pořad jednání:

 

1.    Zahájení, ověření schopnosti usnášet se

2.    Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu (§ 95 odst.1 zákona o obcích)

3.    Schválení programu

4.    Volba návrhové komise

5.    Zpráva předsedy kontrolního výboru

6.    Zpráva předsedy finančního výboru

7.    Informace starosty a místostarosty obce o činnosti orgánů obce

8.    Finanční záležitosti

9.    Kanalizace a ČOV v obci Veřovice

10.  Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Frenštátsko

11.  Majetkoprávní záležitosti

12.  Různé

13.  Zpráva návrhové komise

14.  Závěr

 

 

Ke každému projednávanému bodu bude otevřena rozprava a přijato usnesení. Změna programu zasedání je vyhrazena. K účasti na 7. zasedání Zastupitelstva obce Veřovice Vás, členy zastupitelstva obce a občany Veřovic, srdečně zvu.                                                                           

Blízké akce

Lichnovský amatérský běh PePa

Dne 29.06.2019

Místo: Lichnov u kostela

Seminář : Finanční gramotnost pro veřejnost

Dne 22.05.2019

Místo: Dům kultury Frenštát p.R. od 16,00 hodin

Závod pro každého majitele psa

Dne 01.05.2019

Místo: Kynologický klub Veřovice

Novinky na webu

Nově přidané fotografie

Oficiální internetová prezentace obce Veřovice, Vytvořil Webtechgroup.cz | Prohlášení o přístupnosti