.

POPLTAKY V ROCE 2019

Poplatek za psa 120 Kč splatnost 31.3.2019.
Poplatek za odpad 450 Kč splatnost 30.6.2019.Smrtovnica Smrtovnice Osmrtnice

Poplatek za psa 120,- Kč za jednoho psa

- splatnost poplatku do 31.3.2019 - v hotovosti v pokladně Obecního úřadu 
ve Veřovicích v úředních dnech nebo převodem na účet u ČS a.s., pobočka Frenštát p.R. č.ú. 1760025379/0800, variabilní symbol 1341000 + číslo popisné, nebo rodné číslo.

Tiskopis k přihlášení psa (*.pdf)
Tiskopis k odhlášení psa (*.pdf)
Žádost o vrácení přeplatku na místním poplatku ze psa (*.pdf)

Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ve výši 450,- Kč platí

a) fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt:
- v případě, že platí za všechny poplatníky trvale hlášené na daném čísle popisném je variabilní symbol platby = 1340000 + číslo popisné (např. 1340000563)
- v případě, že platí pouze za 1 poplatníka je variabilní symbol platby = rodné číslo poplatníka

b) fyzická osoba vlastnící v obci stavbu určenou k individuální rekreaci:
variabilní symbol platby = 1340001 + číslo evidenční (např. 1340001018)

c) fyzická osoba vlastnící v obci byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba:
variabilní symbol platby = 1340000 + číslo popisné (např. 1340000563)

- splatnost poplatku do 30.6.2019
- v hotovosti v pokladně Obecního úřadu ve Veřovicích v úředních dnech
- - převodem na účet u ČS a.s., pobočka Frenštát p.R., č.ú. 1760025379/0800 - variabilní symboly viz výše

Odpady - vznik/zánik poplatkové povinnosti (*.pdf)
Odpady - ohlašovací povinnost společného zástupce (*.pdf)
Odpady - žádost o vrácení přeplatku (*.pdf)

Poplatek za vodu:

- 1 m3 cena 45,06 Kč

Poplatek za pronájem hrobového místa na místním hřbitově:

- nájem hrobového místa 5,- Kč / 1 m2 / 1 rok
- služby spojené s nájmem 20,- Kč / 1m2 / 1 rok

Poplatek za ověření podpisu:

30,- Kč

Poplatek za ověření fotokopie:

1 strana 30,- Kč

Poplatek za vydání druhopisu rodného listu, úmrtního listu, oddacího listu:

100,- Kč

Poplatek za ztracený, odcizený nebo poškozený občanský průkaz:

100,- Kč

Poplatek za vydání osvědčení nebo potvrzení o státním občanství ČR:

100,- Kč

Poplatek za ohlášení změny trvalého pobytu:

50,- Kč

Poplatek za výpis z informačního systému:

50,- Kč

Poplatek za výpis z rejstříku trestů:

100,- Kč

Poplatek za výpis z katastru nemovitostí:

1. strana 100,- Kč, každá další strana 50,- Kč

Poplatek za výpis z obchodního rejstříku:

1. strana 100,- Kč, každá další strana 50,- Kč

Poplatek za výpis z živnostenského rejstříku:

1. strana 100,- Kč, každá další strana 50,- Kč

Poplatek za výpis z bodového systému řidičů:

1. strana 100,- Kč, každá další strana 50,- Kč

Poplatek za užívání veřejného prostranství ke skládkování činí:

2,- Kč / 1m2 / den

Poplatek za černobílé kopírování:

1 strana A4 - 2 Kč, oboustranně 3 Kč 
1 strana A3 - 4 Kč, oboustranně 6 Kč

Poplatek za hlášení v místním rozhlase:
Best-selling uk top swiss fake watches for men can be found from the online store. All the collections are available.

The discounted online store provides uk cheap rolex replica watches for men with Swiss movements.

For more detailed information about swiss luxury uk replica watches, you can browse this website.

1 relace 50,- Kč

Poplatek za zveřejnění reklamy či inzerce ve zpravodaji obce:

1 strana 400,- Kč, 1/2 strany 200,- Kč, nejméně 100,- Kč

Blízké akce

Lichnovský amatérský běh PePa

Dne 29.06.2019

Místo: Lichnov u kostela

Seminář : Finanční gramotnost pro veřejnost

Dne 22.05.2019

Místo: Dům kultury Frenštát p.R. od 16,00 hodin

Závod pro každého majitele psa

Dne 01.05.2019

Místo: Kynologický klub Veřovice

Novinky na webu

Nově přidané fotografie

Oficiální internetová prezentace obce Veřovice, Vytvořil Webtechgroup.cz | Prohlášení o přístupnosti