.

Czech POINT

Ocenění

CZECH POINT - tedy Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál je projekt, který by měl zredukovat přílišnou byrokracii ve vztahu občan - veřejná správa.

Tímto projektem se spuštěna síť, která má lidem zjednodušit komunikaci s úřady.

CZECH POINT slouží jako asistované místo výkonu veřejné správy, kde lze získat data z veřejných i neveřejných informačních systémů veřejné správy formou ověřených výstupů:

 • z katastru nemovitostí (výpis z veřejné evidence)
 • z obchodního rejstříku (výpis z veřejné evidence)
 • ze živnostenského rejstříku (výpis z veřejné evidence)
 • z rejstříku trestů (výpis z neveřejné evidence)

U veřejných evidencí není ověřována totožnost žadatele.

U neveřejných evidencí (rejstříku trestů) je třeba podepsat písemnou žádost a doložit totožnost žadatele, kterého se výpis týká. K prokázání totožnosti přineste s sebou občanský průkaz nebo cestovní pas. Výpis z RT je možné vydat i cizincům, kteří mají povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu a bylo jim přiděleno rodné číslo.

Pokud někdo žádá o výpis z RT v zastoupení, musí doložit i úředně ověřené pověření k tomuto úkonu (plnou moc) a prokázat svoji totožnost.

Služba CZECH POINT je dle zák.č. 365/2000 Sb. a prováděcí vyhlášky 260/2007 Sb., poskytována i Obecním úřadem ve Veřovicích.

Pro získání požadovaného ověřeného výstupu z uvedených registrů musí žadatel znát základní údaje - identifikátory, na jejichž základě úředník zadá požadavky na vyhotovení výpisu. Žadatel je před zhotovením výpisu seznámen s počtem stránek výpisu a jeho cenou. Po zaplacení bude výpis občanovi vydán. Součástí každého výpisu je tzv. „ ověřovací doložka “, která z výpisu činí veřejnou listinu. Za ověřovací doložku se poplatek nevybírá. Platba probíhá na obecním úřadě v hotovosti na pokladně. Upozorňujeme občany, že tato služba není určena k nahlížení do registrů, ale pouze k vystavení ověřeného výstupu z příslušného registru (z katastru nemovitostí, obchodního, živnostenského rejstříku a rejstříku trestů). Tento ověřený výstup se stává VEŘEJNOU LISTINOU.

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ

 • Občan: Úplný/částečný výpis z katastru nemovitostí - List vlastnictví
 • Občan potřebuje znát: jednoznačné identifikátory
 • katastrální území a číslo listu vlastnictví nebo
 • katastrální území, kmenové číslo parcely, poddělení čísla parcely nebo
 • katastrální území, typ budovy, číslo popisné/číslo evidenční nebo
 • katastrální území, typ budovy, číslo popisné/evidenční a číslo jednotky (bytu)
 • Občan zaplatí: 100,- Kč za první stránku výpisu, 50,- Kč za každou další stránku

VÝPIS Z OBCHODNÍHO REJSTŘÍKU

 • Občan obdrží: Úplný/částečný výpis z obchodního rejstříku
 • Občan potřebuje znát: IČ (identifikační číslo)
 • Občan zaplatí: 100,- Kč za první stránku výpisu, 50,- Kč za každou další stránku

VÝPIS ZE ŽIVNOSTENSKÉHO REJSTŘÍKU

 • Občan obdrží: Úplný výpis ze Živnostenského rejstříku
 • Občan potřebuje znát: IČ (identifikační číslo organizace)
 • Občan zaplatí: 100,- Kč za první stránku výpisu, 50,- Kč za každou další stránku

VÝPIS Z REJSTŘÍKU TRESTŮ

 • Občan na žádost obdrží: Výpis z rejstříku trestů
 • Občan předloží: platný doklad totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas)
 • Občan zaplatí: 50,- Kč za celý výpis z rejstříku trestů

Úřední hodiny pracoviště CZECH POINT

Po, Stř 8,00 - 11,30 hod.; 12,30 - 17,00 hod.
Út, Čt 8,00 - 11,30 hod.; 12,30 - 14,30 hod.

Blízké akce

Lichnovský amatérský běh PePa

Dne 29.06.2019

Místo: Lichnov u kostela

Seminář : Finanční gramotnost pro veřejnost

Dne 22.05.2019

Místo: Dům kultury Frenštát p.R. od 16,00 hodin

Závod pro každého majitele psa

Dne 01.05.2019

Místo: Kynologický klub Veřovice

Novinky na webu

Nově přidané fotografie

Oficiální internetová prezentace obce Veřovice, Vytvořil Webtechgroup.cz | Prohlášení o přístupnosti